Άτομο για πρακτική άσκηση στην TFH LTD

  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2017
  • Εμφανίσεις 362
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται άτομο για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ σε υπό σύσταση εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • προϋπόθεση η άριστη γνώση χρήσης του πακέτου Microsoft Office.
  • γνώση των προγραμμάτων Photoshop/After Effects θα εκτιμηθεί.

Τόπος: Κύπρος
Διάρκεια: 4-6 μήνες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση practice.tfh@gmail.com με την ένδειξη data_tfh.

Επιστήμες:

Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Οικονομικές Επιστήμες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κύπρος