Αναλυτής Αγοράς στην Πρεσβεία της Ισπανίας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/07/2018
  • Εμφανίσεις 161
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα, προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση μιας θέσης Αναλυτή Αγοράς, αόριστου χρόνου.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική