Απόφοιτοι Νομικής για διδασκαλία στα Μπόνια – Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 157
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητούνται απόφοιτοι του τμήματος Νομικής με μεταπτυχιακό στο αντικείμενο του Συνταγματικού ή Διοικητικού ή Αστικού Δικαίου για να διδάξουν σε πανεπιστημιακό φροντιστήριο.

Τα μαθήματα μπορούν αν γίνονται και εξ’αποστάσεως για όσους διδάσκοντες βρίσκονται εκτός Αθηνών.

Συνέντευξη skype αποδεκτή.

Πληροφορίες 2103800777

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: boniasdim@gmail.com.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα