Αρτοποιός στην Εστία Αρτοποιία

 • Περαία, Θεσσαλονίκη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 09/07/2018
 • Εμφανίσεις 85
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρία στον κλάδο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο δίκτυο 19 σημείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Προσόντα:

 • Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος αρτοποιίας
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
 • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)

Καθήκοντα:

 • Παραγγελίες προμηθειών
 • Οργάνωση, επίβλεψη, παραγωγή άρτου και αρτοποιημάτων στο κατάστημα

Προσφέρονται:

 • Αποδοχές βάσει προσόντων
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Τουριστικές, Τουριστικές Επιστήμες, Υπόλοιπες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία