Αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

  • Πρέβεζα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 74
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για το υποέργο «Επίβλεψη από Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας» της Πράξης «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ Φάση)».

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος