Αρχιτέκτονας στο Τμήμα Δημοσίων Έργων | Κύπρος

  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/10/2017
  • Εμφανίσεις 187
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για μία (1) μόνιμη θέση Αρχιτέκτονα.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής ή με συστημένη επιστολή.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Κύπρος