Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Δήμο Πειραιά

  • Πειραιάς, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 72
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο Επιστημονικών Συνεργατών (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), διάρκειας έως και έξι (6) μηνών, για το 1ο πακέτο εργασίας «Χωρική ανάλυση στις πόλεις πρωτοπόρους και στις πόλεις ακολούθους» του έργου ‘productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration’ με ακρωνύµιο ‘proGIreg’.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική