Βιολόγος στη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

 • Ημερομηνία ανάρτησης 11/04/2018
 • Εμφανίσεις 355
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά:
Αντικείμενο εργασίας-υπευθυνότητες:
 • Επίστρωση καλλιεργειών βιολογικών υγρών και επίστρωση αντιβιογραμμάτων
 • Παρασκευή θρεπτικών υλικών
 • Χειρισμός οπτικού μικροσκοπίου

Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:

 • Πτυχίο Βιολογίας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο του εξωτερικού
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία επιθυμητή
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Προσφέρονται:
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
Επιστήμες:

Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Ζωής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική