Βοηθός Λογιστή στη Margins | Accountants & Advisors

 • Δάφνη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2018
 • Εμφανίσεις 422
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Περίληψη Θέσης:

Περιοχή εργασίας: Δάφνη, Αττική-Αθήνα
Κατηγορία εργασίας: Πλήρης Απασχόληση

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση Λογιστικών Εγγραφών (απλογραφικά – διπλογραφικά)
 • Συμφωνία προμηθευτών, πελατών
 • Συμφωνίες τραπεζών
 • Συμμετοχή στη σύνταξη κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, κλείσιμο ισολογισμού

Απαιτήσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία
 • Καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας, Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Λογιστικής/ Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office

 

Πρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, εργατικότητα και σημασία στη λεπτομέρεια
 • Διάθεση για μάθηση και συνεργάσιμο χαρακτήρα

 

Η εταιρία παρέχει:

 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας με απεριόριστες προοπτικές εξέλιξης.

Ημερομηνία έναρξης: Το συντομότερο δυνατόν

Τηλ: 210 9010005

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική