Βοηθός Λογιστή στην P. KOSTOPOULOS SONS

 • Moschato, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2018
 • Εμφανίσεις 253
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ανώνυμη εταιρία  με έδρα το Μοσχάτο Αττικής ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή, με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Κύρια καθήκοντα: 

 • Συμμετοχή σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις.
 • Συμμετοχή στη καθημερινή ροή των εργασιών του λογιστηρίου όπως: Συμφωνίες με προμηθευτές και πελάτες,  καταχώρηση παραστατικών εισπράξεων – δαπανών  -έλεγχος και συμφωνία απαιτήσεων – μισθοδοσία .
 • Γνώση σύνταξης και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ – ΦΜΥ
 • Γνώση Ασφαλιστικών διατάξεων.

Επιθυμητά προσόντα  

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Office,  με έμφαση στο excel.
 • Πολύ καλή γνώση  ERP ( SINGULAR GALAXY)  .
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Καθημερινή παρακολούθηση λογιστικών και ασφαλιστικών εξελίξεων.
 • Ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση.
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα.

Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική