Βοηθός Λογιστή στην Papadatos

  • Αχαρνές, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 125
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρία Papadatos, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και της πώλησης επίπλων, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιό της στη λ. Τατοΐου, Αχαρναί:

Αρμοδιότητες θέσης:

  • Καταχώριση και έκδοση παραστατικών
  • Παρακολούθηση υπολοίπων
  • Διασφάλιση τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

  • Πτυχίο λογιστή ή παρεμφερές
  • Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχη θέση
  • Δυνατότητα εργασίας κάτω από χρονοδιαγράμματα και σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν στόχοι και απαιτήσεις
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα.

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική