Βοηθός Λογιστή στη Medical Lite

 • Πειραιάς, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2018
 • Εμφανίσεις 216
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρεία Medical Lite, που εδρεύει στον Πειραιά, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

 • έναν/μία Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες της θέσης Βοηθού Λογιστή:

 • Καταχωρήσεις ημερολογιακών εγγράφων σε πλατφόρμα Entersoft
 • Έλεγχος πρωτοκόλλου εισερχομένων – δημιουργία & κλείσιμο φακέλων εισαγωγών ενδοκοινοτικών & τρίτων χωρών, καταχώρηση αγορών εσωτερικού
 • Καταχώρηση & τιμολόγηση παραγγελιών ιδιωτών & δημοσίου – έλεγχος ΑΔΑ, ορθότητας παραγγελιών
 • Έλεγχος καρτελών πελατών/ προμηθευτών
 • Επικοινωνία με πελάτες για εξόφληση οφειλών
 • Έκδοση δελτίων ποσοτικής παραλαβής & επιστροφής εμπορευμάτων προς & από επισκευή
 • Έλεγχος εκχωρημένων απαιτήσεων πελατών-αποστολή τιμολογίων στο αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 • Προετοιμασία αιτημάτων για διενέργεια εμβασμάτων εισαγωγών & επισκευών στις τράπεζες
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών

Προφίλ Υποψηφίου/-ας:

 • Γνώση βασικών αρχών λογιστικής
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικότητα και συστηματικότητα
 • Υπολογιστική ικανότητα, καλή μνήμη, εχεμύθεια
 • Ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου
 • Εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ενδιαφέρον για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kzissimou@medical-lite.gr

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική