Βοηθός Λογιστή/ Υπεύθυνος-η Εμπορικής Διαχείρισης στην Data.Noesis

 • Καλλιθέα, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2018
 • Εμφανίσεις 160
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Data.Noesis, μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο της πληροφορικής
με έδρα στην Καλλιθέα, ζητά να εντάξει στο δυναμικό της:

Περιγραφή θέσης:

 • Καταχώριση των λογιστικών συναλλαγών που πραγματοποιεί η εταιρία μέσω εμπορικής διαχείρισης / λογιστικής
 • Πραγματοποίηση και διαχείριση τιμολογήσεων
 • Παρακολούθηση και συμφωνία λογαριασμών (π.χ. προμηθευτών, πελατών, αξιογράφων, τραπεζικών λογαριασμών κ.ο.κ.)
 • Επικοινωνία με τους πελάτες / προμηθευτές με σκοπό τη λογιστική συμφωνία των λογαριασμών τους και τον συντονισμό των εισπράξεων
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Reporting οικονομικών στοιχείων, cash flow, ageing weekly reporting

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε διπλογραφικά βιβλία
 • Απαραίτητες οι γνώσεις λογιστικής και βασικής φορολογικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και επιθυμητή η γνώση συστημάτων ERP
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6256618 (Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-18:00)

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική