Βοηθός Λογιστηρίου στην ΔΕΛΦΟΙ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/07/2018
  • Εμφανίσεις 160
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε., ελληνική βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων με έδρα την Αθήνα, ζητά Βοηθό Λογιστηρίου με προσόντα:
  • Πτυχίο AEI-TEI
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Ηλικία έως 25-30 ετών
  • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων ERP
  • Γνώση όλων των Φορολογικών αντικειμένων
  • Γνώστης Εργατικών θεμάτων & εκκαθάρισης μισθοδοσίας
  • Γνώστης κοστολόγησης & διαχείρισης αποθηκών

Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ηγετικές ικανότητες και ικανότητες οργάνωσης μηχανογραφημένου λογιστηρίου.

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική