Βοηθός λογιστηρίου στην Milkplan

  • Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 222
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Milkplan Α.Ε. η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία παραγωγής δεξαμενών ψύξης γάλακτος, κτηνοτροφικών μηχανημάτων και αρμεκτικού εξοπλισμού, με έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ζητά για άμεση πρόσληψη βοηθό λογιστή  για την στελέχωση συνεργείων του λογιστηρίου.

Καθήκοντα:

• Καθημερινή καταχώρηση και έλεγχος ταμείου μετρητών και παραστατικών
• Καταχώρηση και συμφωνία  με την λογιστική των τραπεζικών λογαριασμών και των εταιρικών πιστωτικών καρτών, επιταγών & συναλλαγματικών
• Εξωτερικές  εργασίες σε τράπεζες & Δ.Ο.Υ. γενικότερα σε δημόσιες υπηρεσίες π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο.
• Επικοινωνία και αποστολή των σχετικών εταιρικών επιστολών σε τράπεζες
• Καταχώρηση & καθημερινή  ενημέρωση των εξοδολογίων των εργαζομένων
• Προετοιμασία & συλλογή παραστατικών του φακέλου υποβολής επενδυτικών προγραμμάτων.
• Ενημέρωση υποχρεώσεων και πληρωμών σε καθημερινή βάση
• Συμφωνία αντικαταβολών πελατών
• Έλεγχος ασφαλιστήριων συμβολαίων, ενημέρωση πριν την λήξη τους
• Τήρηση  αρχείου

Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικού τμήματος.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1- 2 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο.
• Δίπλωμα Οδήγησης και διαθέσιμο Ι.Χ. αυτοκίνητο
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
• Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους).

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία