Βραβεία ΕΟΠΕ – Κ. Παναγοπούλου, 2017

  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/11/2017
  • Εμφανίσεις 243
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων γνωστοποιεί ότι: Προκηρύσσει τα ετήσια βραβεία καλύτερων εργασιών 2017 (Πτυχιακών, Διπλωματικών, Διδακτορικής Διατριβής), ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, υπό τη μορφή υποτροφίας – χρηματικού επάθλου. Ο τίτλος των βραβείων αναφέρεται στην Ευεργέτη – Πρέσβη Καλής Θελήσεως και Επίτιμη Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, κα Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία διατελεί Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι των Σχολών (Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών ή Πολιτικών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Διοίκησης, Νομικών Σπουδών) των οποίων η Πτυχιακή, η Διπλωματική εργασία ή η Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε και βαθμολογήθηκε επιτυχώς εντός του 2017 και πριν τη 30η Νοεμβρίου του τ.ε..

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε έτος και ανακοινώνεται στον site των βραβείων. Οι εργασίες (πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές διατριβές) θα πρέπει να έχουν περατωθεί και βαθμολογηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής (πχ για τα βραβεία του 2017 έως την ημερομηνία υποβολής). Η υποβολή θα γίνει με e-mail προς τον ΕΟΠΕ (award@hapsc.org).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλείσθε να αποστείλετε email στην εξής διεύθυνση: sec.president@hapsc.org

Σχετικός σύνδεσμος: Βραβεία ΕΟΠΕ – Κ. Παναγοπούλου, 2017

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.