Βραβείο Marc de Montalembert, 2018

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/10/2017
  • Εμφανίσεις 219
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ίδρυμα Marc de Montalembert και το Εθνικό Iνστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης συνεργάστηκαν για την απονομή του Βραβείου Marc de Montalembert ύψους 9 000 ευρώ.

Αυτό το βραβείο υποστηρίζει την αποπεράτωση ερευνητικών εργασιών που συμβάλλουν με πρωτότυπο τρόπο σε μία καλύτερη γνώση των τεχνών και του πολιτισμού του μεσογειακού κόσμου. Το Ίδρυμα Marc de Montalembert προσφέρει εξάλλου στον υπότροφο τη δυνατότητα να διαμένει στην έδρα του στη Ρόδο, στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • έχουν γεννηθεί σε μία παράκτια χώρα της Μεσογείου ή να έχουν την υπηκοότητα,
  • να έχουν ηλικία λιγότερο των 35 ετών την 30η Νοεμβρίου 2017,
  • να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου

Η υλοποίηση του έργου, διάρκειας ενός έτους, θα αρχίσει με την διαμονή διάρκειας ενός μήνα στο Παρίσι, ως φιλοξενούμενος ερευνητής του ΙΝΗΑ. Θα ολοκληρωθεί με μία δεύτερη διαμονή στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της οποίας, θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημόσια εκδήλωση. Τα έξοδα των δύο διαμονών αναλαμβάνονται μέχρις ενός συγκεκριμένου ποσού (1000 ευρώ ανά διαμονή) από το Ίδρυμα Marc de Montalembert και από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (ΙΝΗΑ).

Ο υπότροφος θα έχει την υποστήριξη της επιστημονικού συμβούλου του ΙΝΗΑ με τον οποίο θα είναι σε τακτική συνεργασία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν και θα διοχετευθούν σε ενδεδειγμένη μορφή, με τη συμβολή της ΙΝΗΑ.

Τομείς έρευνας του ΙΝΗΑ
– Ιστορία της Αρχαίας τέχνης και της αρχαιολογίας
– Ιστορία της τέχνης 4ου-15ου αιώνα
– Ιστορία της τέχνης 14ου-19ου αιώνα
– Ιστορία της τέχνης 18ου-21ου αιώνα
– Ιστορία και θεωρία της ιστορίας της τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς
– Iστορία συλλογών, ιστορία των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θεσμών, οικονομία της τέχνης
– Ιστορία της παγκοσμιοποιημένης τέχνης
– Ιστορία γνωστικών αντικειμένων και καλλιτεχνικών τεχνολογιών
Επικοινωνία : γραμματεία του τμήματος σπουδών και ερευνών : der-dir@inha.fr

Πληροφορίες:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.