Βρεφονηπιοκόμος στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου

  • Αμύνταιο, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/03/2018
  • Εμφανίσεις 233
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία