Γεωπόνος στην AGRO-TRUST

  • Νέα Κίος, Αργολίδα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/05/2017
  • Εμφανίσεις 207
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρεία AGRO-TRUST που εδρεύει στο Ναύπλιο, ζητά να προσλάβει μέσω προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ.:

  • έναν (1) Γεωπόνο

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπόνου
  • Ενεργή κάρτα ανεργίας
  • Ηλικία 30-49
  • Εμπειρία σε μελέτες, δηλώσεις ΟΣΔΕ, σχέδια βελτίωσης, προγράμματα ΕΣΠΑ και μεταποίησης

Κατάθεση βιογραφικών στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: Παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου, 21100, Ναύπλιο

Επιστήμες:

Γεωπονικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική