Γεωπόνος στην Entec Consultans

  • Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/06/2017
  • Εμφανίσεις 202
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρεία Entec Consultans στο Ηράκλειο Κρήτης αναζητά:

  • Γεωπόνο

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας
  • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε Γεωπονικές Μελέτες
  • Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μέσω Προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν Ενεργή Κάρτα Ανεργίας και να πληρούν τις προϋποθέσεις του Προγράμματος

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@entec.gr

Επιστήμες:

Γεωπονικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη