Γεωπόνος στη Γεωτεχνική Ανάπτυξης

  • Πολύκαστρο, Κιλκίς, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/06/2017
  • Εμφανίσεις 329
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εταιρεία οικονομοτεχνικών, γεωργικών μελετών και εμπορίας γεωργικών και κηποτεχνικών εφοδίων με καταστήματα στο Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται να προσλάβει μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ έναν Γεωπόνο με έδρα το Πολύκαστρο Κιλκίς.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Εμπειρία από προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (Επιδοτούμενα Προγράμματα για Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Δηλώσεις ΟΣΔΕ)
  • Ενεργή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
  • Πολύ καλό χειρισμό Η/Υ
  • Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: geotechniki@gmail.com

Επιστήμες:

Γεωπονικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία