Γραμματέας Διοίκησης σε βιομηχανία τροφίμων | Κιλκίς

 • Κιλκίς, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 25/12/2017
 • Εμφανίσεις 305
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Ελληνική Βιομηχανία τροφίμων με έδρα τον Παντελεήμονα Κιλκίς ενδιαφέρεται για πρόσληψη:

Αρμοδιότητες/Responsibilities

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Συντονισμός, οργάνωση και τήρηση των διαδικασιών του τμήματος
 • Πραγματοποίηση τηλεφωνικών επικοινωνιών στο πελατολόγιο
 • Επικοινωνία / συνεργασία με τη διοίκηση

Προσόντα & Προσωπικά Χαρακτηριστικά /Requirements 

 • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν)
 • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση Γερμανικών
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Γνώση ERP
 • Πρωτοβουλία και ομαδικότητα
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Οργανωτικές ικανότητες και άνεση στην επικοινωνία
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία