Γραμματέας Marketing στην VICKO

  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 157
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Γραμματέας Marketing για τα Κεντρικά Θεσσαλονίκης ζητείται για την υποστήριξη του τμήματος Marketing – Επικοινωνίας.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Ηλικία 25-40 ετών
  • Άριστη γνώση της αγγλικής (προφορική και γραπτή)
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, E.R.P., Internet, e-mail)
  • Εμπειρία στην αρχειοθέτηση – καταχώρηση – τήρηση διαδικασιών
  • Γνώση γραφιστικών προγραμμάτων (Corel, Illustrator, Photoshop)
  • Οργανωτική και τυπική
  • Επιπλέον εμπειρία με διαφημιστικές και γνώσεις social media θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν.

 

Στείλε εδώ το βιογραφικό σου.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία