Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη

 • Ίδρυμα Μποδοσάκη, Βασιλέως Γεωργίου B, Αθήνα, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
 • Εμφανίσεις 402
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά υπάλληλο για την γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου διεύθυνσης του Ιδρύματος.

Λίγα λόγια για τη θέση:

 • Φροντίδα για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου.
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διαχείριση e-mails
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διοργάνωση συναντήσεων
 • Σύνταξη επιστολών
 • Προετοιμασία –  συντονισμό – παρακολούθηση προγράμματος προισταμένου/νης
 • Υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε διάφορες εκδηλώσεις
 • Ταξιδιωτικές κρατήσεις

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση.

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες:

 • Οργανωτικότητα
 • Προσαρμογή στους ρυθμούς που απαιτεί η εργασία
 • Σωστή διαχείριση του χρόνου και αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Εχεμύθεια
 • Ευγένεια, Σύνεση, Σοβαρότητα
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa@bodossaki.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης».

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική