Δάσκαλος για Μαθήματα Αρμόνιου σε ασυνόδευτο παιδί με τη ΜΕΤΑδραση | Αθήνα

  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/05/2017
  • Εμφανίσεις 364
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά  εθελοντής Δάσκαλο για Μαθήματα Αρμόνιου σε ασυνόδευτο παιδί.

Περιοχή: Κολωνός, Αθήνα

Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις:

 Μια με δύο φορές την εβδομάδα, με διάρκεια από μία ώρα.
Περιγραφή αντικειμένου:

Διδασκαλία αρμόνιου – χρειάζεται να έχει δικό του αρμόνιο. Θα επισκέπτεται το χώρο της ΜΕΤΑδρασης για την πραγματοποίηση των μαθημάτων, μετά από συνεννόηση με μέλη της ομάδας της ΜΕΤΑδρασης.

Τι κερδίζεις/τί μαθαίνεις:
Θα αποκομίσει εμπειρία στη διδασκαλία μουσικής, θα ενταχθεί στη δυναμική ομάδα εθελοντών της ΜΕΤΑδρασης.

Εκπαίδευση Εθελοντή /Επιπλέον Σημειώσεις:
Παρέχεται επίβλεψη και βοήθεια από τον Υπεύθυνο Εθελοντών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα.

Αν γνωρίζεις/έχεις θα βοηθούσε: Γνώσεις αρμόνιου και γενικότερα μουσικής, αγάπη για τα παιδιά, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και μεταδοτικότητα, επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία μουσικής.
Γίνε εθελοντής εδώ!