Δημοσιογράφος στην Parallaxi

  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/06/2017
  • Εμφανίσεις 304
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρεία Parallaxi, ένα από τα παλαιότερα Free Press στην Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται να προλάβει Δημοσιογράφο, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Δημοσιογραφίας
  • Ενεργή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
  • Γνώση ξένων γλωσσών – τουλάχιστον Αγγλικά
  • Ενδιαφέρον για τις θεματικές που καλύπτει το περιοδικό
  • Εμπειρία από προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (θα προσμετρηθεί θετικά)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: parallaximagazine@gmail.com

Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Επικοινωνίας

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία