Διαγωνισμός «EU Datathon 2018» της Ε.Ε.

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/07/2018
  • Εμφανίσεις 1011
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό Datathon μέσω του οποίου προβάλλονται οι δυνατότητες σύνδεσης των δεδομένων της ΕΕ με τα εθνικά δεδομένα.

Οι εφαρμογές που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να αφορούν ένα από τα παρακάτω θέματα:

  1. Δημόσια δεδομένα της ΕΕ – Για περισσότερη καινοτομία στην Ευρώπη
  2. Εθνικό δίκαιο και δίκαιο της ΕΕ – Πώς θα γίνει διαλειτουργική η νομοθεσία
  3. Δημόσιες συμβάσεις ΕΕ – Αξία για τους πολίτες, αξία για τις επιχειρήσεις
  4. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων – Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων και της καινοτομίας

Αναλυτικές πληροφορίες: europedirect.duth.gr

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου 2018.