Διαγωνισμός video της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/02/2018
  • Εμφανίσεις 320
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος προκηρύσσει διαγωνισμό video με τίτλο «ΖΩ ΠΡΑΣΙΝΑ».

Καθημερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη υιοθετούν φιλικότερες προς το περιβάλλον επιλογές και δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να μοιραστείτε τις «πράσινες» επιλογές σας και τις ενέργειές σας με τη μορφή σύντομων βίντεο.

Αναλυτικότερα: Διαγωνισμός video της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.