Διαγωνισμός Youth4Regions 2018

  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/04/2018
  • Εμφανίσεις 62
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Σπουδαστές δημοσιογραφίας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να αποστείλουν άρθρα τους ή βίντεο σχετικά με ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής.

Οι σπουδαστές με τις καλύτερες συμμετοχές θα κερδίσουν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο όπου θα κληθούν να καλύψουν δημοσιογραφικά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών 2018.

Aναλυτικότερα: Διαγωνισμός Youth4Regions 2018

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.