Διαιτολόγοι στα Figura | Αθήνα

  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/06/2018
  • Εμφανίσεις 179
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Όμιλος Αισθητικής Ιατρικής FIGURA, επιζητώντας την διατήρηση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχει, επιθυμεί την ένταξη στο δυναμικό των κατάστημάτων της Αθήνας:

Προφίλ Υποψηφίων:

  • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Διατολόγου
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση του κλάδου
  • Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία
  • Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση
  • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
  • Επαγγελματισμός και Αποτελεσματικότητα

Παροχές Εταιρίας:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι/ες  που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Υγείας, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική