Διακινητής στην ΤΝΤ

 • Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2018
 • Εμφανίσεις 245
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η ΤΝΤ παρέχει Παγκοσμίως Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Καταναλωτές προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών. Η TNT εξυπηρετεί περισσότερες από 200 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 58,000 υπαλλήλους.

Ζητάμε να προσλάβουμε:

Ο σκοπός του ρόλου:

Διεκπεραίωση εντολών παραδόσεων και παραλαβών, συντήρηση του συστήματος παραδόσεων παραλαβών με συντονισμό των Οδηγών (Couriers) και παρακολούθηση δεικτών ποιότητας και στόχων του τμήματος.

Αρμοδιότητες:

 • Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα παραλαβών και παραδόσεων και να αναλαμβάνει προενεργά δράση για την επίλυση πιθανών προβλημάτων, αν χρειάζεται.
 • Να σχεδιάζει δρομολόγια για να συντονίζει τους πόρους παραλαβής και παράδοσης για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των παραλαβών και των παραδόσεων εντός των συμφωνηθέντων ορίων κόστους.
 • Να συντονίζει τις δραστηριότητες των οδηγών και των υπεργολάβων παραλαβής και παράδοσης και να τους ενημερώνει για το καθημερινό πρόγραμμα και την προενεργή επίλυση προβλημάτων και να αναλύει τις δραστηριότητές τους.
 • Να δημιουργεί μια πελατοκεντρική κουλτούρα συμμετέχοντας στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην επίτευξη ικανοποίησης, πιστότητας και διατήρησης πελατών, εσωτερικούς και εξωτερικούς
 • Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας για τη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τον ίδιο και για όλους τους υπαλλήλους του Depot.

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση περιοχών / οδών του Ν. Αττικής
 • Καλή γνώση του κλάδου των μεταφορών
 • Βασικές γνώσεις για Επικίνδυνα Αγαθά
 • H Πιστοποίηση ADR θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού
 • Kαλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας
 • Τριετής εμπειρία σε ανάλογο περιβάλλον εργασίας, κατά προτίμηση στο τμήμα παραλαβής και παράδοσης, όπως κέντρο, αποθήκη, πύλη κ.λπ.
 • Προηγούμενη  εμπειρία σε ανάλογη θέση Διακίνησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόσθετη ασφάλιση και δυνατότητα εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική