Διανομείς στην Domino’s Pizza | Αττική

  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/01/2018
  • Εμφανίσεις 672
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Domino’s Pizza, η πρώτη εταιρεία στο κόσμο στο delivery πίτσας, επιθυμεί να προσλάβει:
Απαραίτητα προσόντα: 
  •  Άτομο ευγενικό, πρόθυμο και με ενθουσιώδη χαρακτήρα
  •  Άπταιστη γνώση ελληνικών
  • Δίπλωμα οδήγησης έως 125 κ.ε (για τους οδηγούς)
Παροχές: 
  • Πλήρης ασφάλιση
  • Εταιρικό μηχανάκι (για τους οδηγούς)
  • Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: dominos@dominos.gr

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική