Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 293
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου & ωριαία αποζημίωση, για τις εκπαιδεύσεις:

α) «Εκπαίδευση Αξιωματικών επί θεμάτων Οικονομικού Ελέγχου, Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας, ελέγχου Δημοσίων και θεμάτων Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων» και

β) «Εκπαίδευση Αξιωματικών επί θεμάτων Στρατηγικής Ανάλυσης Πληροφοριών (διασυνοριακά σεμινάρια)»

 

Πληροφορίες: τηλ. 210 2424309-12

Αναλυτικότερα: Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμη Πληροφορικής, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική