Διδακτορική Υποτροφία, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 198
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, προκηρύσσει την πρόσληψη Υποψήφιου Διδάκτορα (PhD), με σύμβαση υποτροφίας για σαράντα οχτώ (48) μήνες, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» (Ε-12149) – Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – 595η Συνεδρίαση ΔΣ / 23-12-2016.

Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα

Υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου χαρακτηρισμού νέων τύπων clinker συνδυάζοντας τα αποτελέσματα μεθόδων Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης και Περίθλασης Ακτίνων Χ».

Απαιτούμενα Προσόντα:

– Πτυχίο θετικών επιστημών με προτίμηση φυσικής, χημείας, χημικής μηχανικής, επιστήμης των υλικών
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
– Καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία σε:
(α) Μαθηματική μοντελοποίηση και επεξεργασία εικόνων
(β) MATLAB
(γ) Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης
– Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σοφία Μαγκιά στο τηλέφωνο: 210-6503022 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: smagki@central.demokritos.gr

Σχετικός σύνδεσμος: 1 Διδακτορική Υποτροφία, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Θετικές, Θετικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη