Διερμηνέας στο Χαμόγελο του Παιδιού | Θεσσαλονίκη

 • Θεσσαλονίκη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
 • Εμφανίσεις 522
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό το Χαμόγελο του Παιδιού στη Θεσαλονίκη:

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας:

 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά
 • Επισκέψεις κατ’ οίκον και συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο
 • Συνδρομή στη λήψη κοινωνικού ιστορικού

Σύμβαση Εργασίας:

Σύμβαση Εξαρτημένης 6 μηνης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος “Direct and Holistic Medical and Psychosocial Intervention for Refugee and Migrant Children in Danger in Greece” με αρ. συμβολαίου ECHO/-EU/BUD/2018/011007 με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση Κιρμαντζί / Σορανί
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία ή και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση

Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 29/06/2018 και ώρα 17:00 δηλώνοντας τον κωδικό, τον τίτλο της θέσης και την περιοχή εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: ergasia.smile@yahoo.gr

Θα ακολουθήσει άμεση αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει των απαραιτήτων προσόντων και προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων υποψηφίων.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία