Διευθυντής/τρια καταστήματος στη ΔΙΑΦΑΝΟ | Λάρισα

 • Ημερομηνία ανάρτησης 16/11/2017
 • Εμφανίσεις 14
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρία ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΕ, μέλος του ομίλου Κωνσταντίνου, η οποία δραστηριοποιείται σε είδη οικιακού εξοπλισμού, ζητάει:

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε διευθυντική θέση σε καταστήματα λιανικής.
 • Εμπορική αντίληψη, ικανότητα διαχείρισης εμπορευμάτων και παρακολούθησης αποθήκης
 • Ικανότητα οργάνωσης και παρακολούθησης λογιστικών εγγράφων
 • Ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης ομάδας
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Επίτευξη στόχων

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Πτυχίο Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε καταστήματα με είδη οικιακού εξοπλισμού
 • Επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία στο βιογραφικό

 

Παροχές:

 • Bonus βάσει στοχοθεσίας
 • Διαρκής εκπαίδευση
Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή: