Διευθυντής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Βιομηχανίας στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Ελευσίνα 2021 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

 • Χατζηδάκη 44 & Δήμητρος, Ελευσίνα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
 • Εμφανίσεις 178
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Ελευσίνα 2021 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» αναζητώντας τους μελλοντικούς συνεργάτες της  δέχεται αιτήσεις για τις ακόλουθες θέσεις:

Περιγραφή θέσης

Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής έργων και δράσεων που σχετίζονται με τον τομέα της πολιτιστικής βιομηχανίας (design, μόδα, γαστρονομία, καινοτομία, σινεμά κτλ). Αρχικά, θα πρέπει να σχεδιάσει και να συντονίσει μία χαρτογράφηση της πολιτιστικής βιομηχανίας της Ελευσίνας και της Δυτικής Αττικής. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια και με βάση το πρόγραμμα που έχει περιγραφεί στο φάκελο υποψηφιότητας, αναπτύσσει το σκεπτικό, τη δομή και τη μορφή των έργων και δράσεων στους παραπάνω τομείς. Επίσης, φροντίζει για την ανάπτυξη διεθνών καλλιτεχνικών συμπράξεων και συνεργασιών με άλλες ΠΠΕ και οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων. Αναζητούμε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη μέση της καριέρας του, με πρωτότυπες ιδέες και ικανό να εργαστεί με όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του προγράμματος της Ελευσίνας 2021.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς όπως η χαρτογράφηση / τεκμηρίωση, οι πολιτιστικές βιομηχανίες και η καινοτομία.
 • Πολύ καλή γνώση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος στους παραπάνω τομείς
 • Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προγράμματος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό
 • Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαββατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραμματισμού της Ελευσίνας 2021

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του προγράμματος Creative Europe καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Άλλες ξένες γλώσσες
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης eleusis2021.eu (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ‣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ επιλογή ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ‣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας. Για ηλεκτρονική υποβολή, επισκεφθείτε το σύνδεσμο …., συμπληρώστε την αίτηση και επισυνάψετε το βιογραφικό σας καθώς και το portfolio σας (για τους Διευθυντές Σύγχρονης Τέχνης, Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο και Πολιτιστικής Βιομηχανίας).  Υποβολή αιτήσεων στα γραφεία της εταιρείας Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 15:00, Δημαρχιακό Μέγαρο Ελευσίνας, Χατζηδάκη 44 & Δήμητρος, 2ος όροφος, Γραφείο Ελευσίνας 2021.

 

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4503/17.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική