Διευθυντής στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2018
  • Εμφανίσεις 315
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοινώνει μία θέση Διευθυντή.

Αναλυτικότερα: Διευθυντής στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 10 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό