Διευθυντής «Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο» στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Ελευσίνα 2021 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

 • Χατζηδάκη 44 & Δήμητρος, Ελευσίνα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
 • Εμφανίσεις 191
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Ελευσίνα 2021 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» αναζητώντας τους μελλοντικούς συνεργάτες της  δέχεται αιτήσεις για τις ακόλουθες θέσεις:

Περιγραφή θέσης

Υπεύθυνος για την επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής των έργων και δράσεων της Διεύθυνσης Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο, που εστιάζει στη σύνδεση τέχνης και περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει πολλά έργα αρχιτεκτονικής φύσης καθώς και μια σειρά παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο. Σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια και με βάση το πρόγραμμα που έχει περιγραφεί στο φάκελο υποψηφιότητας, αναπτύσσει το σκεπτικό, τη δομή και τη μορφή των έργων και δράσεων της θεματικής EUnvironment και άλλων σχετικών έργων, επιλέγει καλλιτέχνες και έργα για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021, φροντίζει για την ανάπτυξη διεθνών καλλιτεχνικών συμπράξεων και συνεργασιών με άλλες ΠΠΕ, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων. Αναζητούμε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη μέση της καριέρας του (έως 45 ετών), με πρωτότυπες ιδέες και ικανό να εργαστεί με όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του προγράμματος της Ελευσίνας 2021.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Εμπειρία στην επιμέλεια και οργάνωση διεθνών καλλιτεχνικών δράσεων
 • Πολύ καλή γνώση του πεδίου της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στο δημόσιο χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
 • Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προγράμματος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό
 • Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαββατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραμματισμού της Ελευσίνας 2021

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακές σπουδές
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του προγράμματος Creative Europe καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Άλλες ξένες γλώσσες
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης eleusis2021.eu (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ‣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ επιλογή ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ‣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας. Για ηλεκτρονική υποβολή, επισκεφθείτε το σύνδεσμο …., συμπληρώστε την αίτηση και επισυνάψετε το βιογραφικό σας καθώς και το portfolio σας (για τους Διευθυντές Σύγχρονης Τέχνης, Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο και Πολιτιστικής Βιομηχανίας).  Υποβολή αιτήσεων στα γραφεία της εταιρείας Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 15:00, Δημαρχιακό Μέγαρο Ελευσίνας, Χατζηδάκη 44 & Δήμητρος, 2ος όροφος, Γραφείο Ελευσίνας 2021.

 

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4503/17.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική