Διευθύνουσα στην Κεντρική Κλινική Αθηνών

 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/03/2018
 • Εμφανίσεις 353
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Από την Κεντρική Κλινική Αθηνών ζητείται:

 

Καθήκοντα θέσης:

 • Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της Κλινικής
 • Συντονίζει και έχει την άμεση εποπτεία του νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής
 • Προτείνει τρόπους και διαδικασίες φροντίζοντας για την άρτια εφαρμογή τους από το προσωπικό όλων των βαρδιών.
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο την ίδια, τους συναδέλφους της αλλά και τους ασθενείς και συνοδούς της Κλινικής
 • Φροντίζει για τη σωστή και άρτια διεκπεραίωση των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού, την επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά σε κάθε επαφή με συναδέλφους, ιατρούς, ασθενείς και συνοδούς, την προσεγμένη εμφάνιση, την προσωπική καθαριότητα και τον σεβασμό σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Κλινικής και την κείμενη νομοθεσία
 • Ελέγχει και προγραμματίζει τα μηνιαία προγράμματα εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού
 • Λαμβάνει μέρος σε συναντήσεις για ενημέρωση νέων νοσηλευτικών διαδικασιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, συνέδρια κτλ
 • Δημιουργεί νοσηλευτικά πρωτόκολλα και εξασφαλίζει την εφαρμογή τους
 • Ελέγχει  το υγειονομικό-νοσηλευτικό εξοπλισμό, τα φάρμακα και τα ναρκωτικά, την εφαρμογή των ιατρικών οδηγιών
 • Έχει άμεση καθημερινή επαφή με τους ασθενείς των ορόφων και ελέγχει την φροντίδα και τη νοσηλεία τους
 • Επιβλέπει την καθαριότητα και τη λειτουργία των θαλάμων
 • Επιλύει προβλήματα ασθενών – συνοδών
 • Εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα ανατίθενται από την Διοίκηση

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώσεις πάνω σε κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
 • Ελάχιστη εμπειρία 3ετών σε αντίστοιχη θέση

 

Δεξιότητες υποψηφίου:

 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
 • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
Επιστήμες:

Επιστήμες Υγείας, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική