Δικηγόροι για Πρακτική Άσκηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  • Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/01/2017
  • Εμφανίσεις 213
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί όσους υποψήσιους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, τουλάχιστον 6 μηνών, να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2017 είτε ηλεκτρονικά (hdrydaki@justice.gov.gr) είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση αφορά στο χρονικό διάστημα από 16-01-2017 έως και 15-07-2017 και οι προς κάλυψη θέσεις ανέρχονται σε δυο (2).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική