Δικηγόροι – Συνεργάτες με εμπειρία στο Δημόσιο Δίκαιο στην Kremalis Law Firm

  • Κυρίλλου Λουκάρεως 35, Αθήνα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/06/2018
  • Εμφανίσεις 147
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητούνται  Δικηγόροι – Συνεργάτες από Δικηγορική Εταιρεία για την κάλυψη 2 θέσεων, με εμπειρία στο Δημόσιο Δίκαιο, μεταπτυχιακές σπουδές, άριστη γνώση υπολογιστών και Proficiency, επιθυμητά προσόντα ο χειρισμός υποθέσεων αλλοδαπής και καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας.

+30 210 6431387

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@kremalis.gr

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική