Δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία | Αθήνα

  • 8 Papadiamantopoulou Street, Athens, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/06/2018
  • Εμφανίσεις 168
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Δικηγορική Εταιρεία αναζητά συνεργασία με Δικηγόρο. 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δύο έως πέντε έτη άσκηση δικηγορίας
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα εταιρικού, τραπεζικού, χρηματοοικονομικού δικαίου ή/και δικαίου κεφαλαιαγοράς.

Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη προϋπηρεσία σε δικηγορική εταιρεία με αντίστοιχο αντικείμενο και ουσιαστική συμμετοχή σε συναλλαγές χρηματοδότησης (ιδίως μέσω ομολογιακού δανείου) ή/και εξαγοράς/συγχώνευσης επιχειρήσεων, νομικούς ελέγχους.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας στο office@sardelaslaw.gr

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική