Δικηγόρος στην δικηγορική εταιρεία ΜΩΡΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
  • Εμφανίσεις 1046
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η δικηγορική εταιρεία ΜΩΡΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ ζητά Δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία χειρισμού  σύνθετων συναλλαγών στον τομέα του εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, συμπεριλαμβανόμενων των εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών καθώς και της κεφαλαιαγοράς.

Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Η γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική