Δικηγόρος στην δικηγορική εταιρεία KLC

  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/04/2018
  • Εμφανίσεις 387
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η δικηγορική εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη δικηγόρου, με εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών και ενασχόληση σε θέματα Διοικητικού Δικαίου (ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας, διοικητικές και δημόσιες συμβάσεις, διοικητικές διαδικασίες) και με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προσόντα / Δεξιότητες:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, κατά προτίμηση στο Δημόσιο Δίκαιο
  • Τουλάχιστον 7 έτη εμπειρίας
  • Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά
Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική