Δικηγόρος στο Δήμο Ήλιδας

  • Ήλιδα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/06/2018
  • Εμφανίσεις 116
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

Πληροφορίες: τηλ. 26223 60524

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος