Δικηγόρος στο Δήμο Σάμου

  • Σάμος, Samos, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 77
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει την πλήρωση 1 θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Πληροφορίες: τηλ. 22733 50121 & 22733 50154

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου