Δικηγόρος στο Δήμο Χαλκηδόνος

  • Χαλκηδόνα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2018
  • Εμφανίσεις 185
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πλήρωση 1 θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής.

Πληροφορίες: τηλ. 23913 30152

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία