Ειδικευμένος Εργάτης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

  • Πέλλα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2017
  • Εμφανίσεις 287
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/03/2017.

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία