Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/Σύμβουλος Πωλήσεων στην ΜΜ PUBLICATIONS

 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/03/2018
 • Εμφανίσεις 662
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Μεγάλος Εκδοτικός όμιλος που ειδικεύεται στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, αναζητά:

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Προώθηση των προϊόντων του εκδοτικού οίκου.
 • Συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις του κλάδου.
 • Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού.

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
 • Διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών με πιστοποίηση, επίπεδο C2.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας με τα άλλα στελέχη της ομάδας.
 • Ικανότητα παρουσιάσεων σε κοινό.
 • Δυνατότητα ταξιδιών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερές αποδοχές + bonus βάσει στόχων).
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό φορητό υπολογιστή.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική